Posted on

Komuniké Kongresu domorodých národů k aktuální situaci v Chiapasu

¡ALERTA!
Rádi bychom informovali mexické a mezinárodní společenství, že Chiapas kolabuje v důsledku setrvalých dešťů trvajících od září 2020.

Rozpadlé a pobořené silnice, mosty, domy, školy, porušená elektrická vedení, zničená vodovodní potrubí, přetékající řeky, a k dnešnímu dni (8. listopadu) nejméně 35 mrtvých.

K původnímu obyvatelstvu lhostejná vláda zaměřila svojí pozornost na potlačení záplav ve státě Tabasco, kde se nachází strategická uložistě ropy, a v náhorním Chiapasu nechala celou odpovědnost za situaci na místních komunitách. Na severu Chiapasu už společenství kmenů Zoque organizuje obnovení veřejných služeb.

Vyzýváme místní komunity k ostražitosti, protože deště ještě neutichly a vláda zůstává k původním obyvatelům lhostejná.