Posted on

Ty, které už nejsou

JEJICH PŘÍBĚHY.

JEJICH RADOSTI A JEJICH SMUTKY.

JEJICH BOLESTI A JEJICH VZTEK.

JEJICH ZAPOMNĚNÍ A JEJICH VZPOMÍNKY.
JEJICH SMÍCH A JEJICH SLZY.

JEJICH PŘÍTOMNOST A JEJICH ABSENCE.

JEJICH SRDCE.

JEJICH NADĚJE.

JEJICH DŮSTOJNOST.

JEJICH ČAS.
TEN, KTERÝ TU STRÁVILY.
TEN, KTERÉ JIM ZBÝVAL A KTERÝ JIM DLUŽÍME.

JEJICH KŘIK.

JEJICH TICHO.

A TO PŘEDEVŠÍM, JEJICH TICHO.

VY HO NESLYŠÍTE?
VY SE V NĚM NEPOZNÁVÁTE?

ŽENY, KTERÉ BOJUJÍ.
ANO, MY.

ALE PŘEDEVŠÍM ONY.
TY, KTERÉ UŽ NEJSOU.
A PŘESTO JSOU TU S NÁMI.

PROTOŽE NEZAPOMÍNÁME.
PROTOŽE NEODPOUŠTÍME.
ZA NĚ A S NIMI - BOJUJEME.

Domorodé zapatistické ženy.

  1. března 2021