Posted on

Chiapas na pokraji občanské války

Prohlášení Tajného domorodého revolučního výboru – velitelství Zapatovy armády národního osvobození (CRI-CG EZLN).

Mexiko.

19. září 2021

 

Mexickému lidu.

Lidu celého světa.

Národní a mezinárodní Sextěl.

Evropě zdola a vlevo.

 

Za prvé., V době, kdy se zapatistická výsadková jednotka („La Extemporánea") nacházela v Ciudad de México, 11. září 2021 v ranních hodinách, unesli členové Orcao, paramilatární organizace ve službách vlády státu Chiapas, soudruhy Sebastíana Nuñeze a Joseho Antonia Sancheze Juareze, členy Rady Dobré vlády v Patria Nueva v Chiapasu.

Orcao je politicko-vojenská organizace paramilitárního střihu2. Její členové tvoří jednotky, nosí uniformy a používají zbraně a munici zakoupenou za peníze ze sociálních programů. Část peněz si nechávají a ze zbytku uplácejí úředníky, aby zveřejňovali, že cíle rozvojových programů jsou naplňovány. Zbraněmi nakoupenými za tyto peníze každou noc střílí na zapatistickou komunitu Moisés y Gandhi.

EZLN trpělivě vyčkávala, dokud nevypčerpala všechny možné prostředky řešení. Zatímco chiapaská vláda sabotovala a ztěžovala možnosti osvobození, byly to lidskoprávní organizace a progresivní část katolické církve, které správně odhadly, kam až by situace mohla zajít.

Za druhé. Našim soudruhům byla odejmuta svoboda na 8 dní, osvobozeni byli dnes, 19. září 2021 díky zásahu farářů ze San Cristóbal de las Casas a z Oxchuc, kteří patří k sancristobalské diecézi. Soudruhům byly zabaveny vysílačky a šest tisíc pesos v hotovosti, které patří Radě Dobré vlády.

Za třetí. Únos je zločin trestaný nejen podle zákonů zlé vlády, ale také podle zákonů zapatistických. Zatímco vláda Chiapasu tyto zločiny kryje, povzbuzuje je a nedělá proti nim nic, EZLN podnikla nutné kroky k osvobození unesených a zadržení a postižení odpovědných.

Za čtvté. Konflikt nedospěl až k tragédii díky intervenci zmíněných kněží, organizací bránících lidská práva, demonstracím a veřejnému odsouzení, ke kterým došlo v Mexiku a především v Evropě.3

Za páté. „Vláda" Rutilia Escandóna dělá všechno možné pro to, aby destabilizovala jihovýchodní mexický stát Chiapas: Násilně utlačuje venkovské normalistas.4

Sabotuje dohody mezi demokratickým sborem učitelů a federální vládou a nutí tak učitele k radikálním formám mobilizace a vyžadování dodržení dohod.

Její spojenectví s narkomafií způsobuje, že jsou domorodé komunity nuceny zakládat domoobrany, protože vláda nedělá nic, aby ochránila život, svobodu a majetek svých obyvatel. Chiapaská vláda nejenže kryje narkotrafikanty, ale navíc podněcuje, propaguje a financuje paramilitární skupiny, jako jsou ty, které opakovaně útočí na komunity v Aldamě a v Santa Marthě.

Uplatňuje politiku záměrně pomalého, chaotického očkování, která se setkává s nesouhlasem mezi lidmi na venkově. Nebude trvat dlouho, než jejich hněv exploduje. Počty zemřelých na covid v jednotlivých komunitách zatím rostou, aniž by byly brány v potaz.

Úředníci této vlády zatím ze státního rozpočtu kradou co můžou. Možná se tak už připravují na kolaps federální vlády nebo sází na blížící se výměnu stran u moci.

Nedávno se pokusila sabotovat odjezd zapatiské delegace, která byla součástí Výpravy za život, když nařídila svému paralimitárnímu komandu Orcao unést naše soudruhy. Cílem tohoto zločinu, který nechala nepotrestaný, bylo vyprovokovat reakci EZLN a destabilizovat tak stát, jehož osud visí na vlásku.

Za šesté. Pokud má Partido Verde Ecologista de México5 v úmyslu způsobit problém, který bude mít mezinárodní dopady, a tím destabilizovat vládnoucí režim, měli by podnítit referendum o odebrání mandátu současnému prezidentovi.

PVEM je jedním ze jmen, pod kterým se v této zemi skrývá starý PRIismus.6 Někdy je to PAN7, někdy PRD8, nyní je to PVEM špatně převlečená za stranu národní obnovy. Jsou to ti stejní zločinci jako dříve, jen nyní patří k chybně nazývanému „opozičnímu" hnutí nebo „páté koloně" 4T.9

Odpovědnost nesou Rutilio Escandón a Victoria Cecilia Flores Pérez.

Pokud to, o co vám jde, je svrhnout současnou federální vládu nebo jí způsobit potíže jako odvetu za vyšetřování, které proti vám vede, nebo pokud hrajete za jednu z frakcí, které soutěží o postup k moci v roce 2024, využijte legálních cest, které máte k dispozici a přestaňte si zahrávat se životy, svobodou a majetkem chiapaských obyvatel. Volte a vyzývejte ostatní, ať hlasují pro odvolání. Přestaňte si hrát s ohněm, protože se spálíte.

Za sedmé. Vyzýváme Evropu zdola a vlevo a národní i mezinárodní Sextu, aby demonstrovaly před mexickými ambasádami, konzuláty a budovami vlády státu Chiapas s požadavkem, aby jejich představitelé zanechali provokací a opustili kult smrti, který uctívají. Nechť tak učiní v pátek 24. září roku 2021.

V reakci na jednání či neaktivitu státních a federálních autorit v souvislosti se současným zločinem i těmi předchozími přijmeme odpovídající opatření, aby se zločincům z Orcao a úředníkům, kteří jim šéfují, dostalo spravedlnosti.

To je vše. Při dalším podnětu už nebude prohlášení. Tedy, už to nebudou slova, ale činy.

 

Z hor jihovýchodnícho Mexika.

Jménem CRI-CG EZLN.

Subcomandante Insurgente Galeano.

Mexiko, 19. září 2021.

 

1 jako „Sexta“ jsou označováni všichni (jednotlivci, organizace, kolektivy, hnutí..), kdo se hlásí k tzv. Šesté deklaraci z Lakandonské Džungle vydané zapatisty v roce 2005. Česky vyšla v časopise A-Kontra, v roce 2019 pak jako samostatná publikace, viz  https://www.roleta39.cz/knihy/sexta?rq=deklarace

2 O Orcao jsme psali např. v článku Hořící Chiapas z října 2020. viz http://blackseeds.net/2020/10/12/horici-chiapas/

3 Solidární akce probíhaly po celé Evropě pod heslem #AparicionConVidaZapatistas, viz foto

normalistas - studenti venkovských escuelas normales, tedy škol se zaměřením na pedagogické vzdělávání

5 Mexická ekologická strana zelených, PVEM

6 Partido Revolucionario Institucional (Institucionální revoluční strana, PRI) byla u moci v průběhu velké části 20. století. PRIismus je v Mexiku synonymem starých pořádků.

7 Partido Acción Nacional - Strana národní akce

8 Partido de la Revolución Democrática - Strana demokratické revoluce

9 Čtvrtá transformace (4T) je pojem pocházející z kampaně současného prezidenta Manuela Lópeze Obradora (AMLO), ve které sliboval zásadní proměnu mexické společnosti, podobně důležité jako válka za nezávislost Mexika (1810-1821), válka o reformu (1858-1861) a Mexická revoluce (1910-1917)

Posted on

Zapatisté na cestě do Evropy

 

Šestý zapatistický výbor

 1. srpna 2021

 

Evropě zdola a vlevo,

národní a mezinárodní Sextě,1

organizacím, skupinám a kolektivům, které hledají pravdu a spravedlnost pro oběti násilného zmizení,2

sestrám a bratrům a dalším,

soudružkám a soudruhům:

 

Ze všeho nejdříve bychom chtěli pozdravit všechny, kteří hledají své nepřítomné, své zmizelé, a vyjádřit podporu jejich úsilí a boji, který je také, a to především, bojem za život. Není náhodou, že právě dnes přinášíme následující oznámení.

Za prvé. Po nekonečném množství zařizování, překážek a problémů oznamujeme, že zapatistická výsadková jednotka, kterou jsme pojmenovali „La Extemporánea" (Nepatřičná3), odlétá 13. září 2021 ze Ciudad de México a míří do Evropy.

Za druhé. Cílem je město Vídeň, v zemi, kterou nazývají Rakousko. Cestovat budeme ve dvou skupinách.

Za třetí. První skupina odlétá z letiště v Ciudad de México 13. září 2021 ve 12:10. 14. září v 6:00 dorazí do města Madrid, v zemi zvané Španělsko. Po dvou hodinách mezipřístání a přestupu bude v 8:20 pokračovat v letu a přistane 14. září v 11: 05 ve Vídni v Rakousku. Druhá skupina odletá ve stejný den, 13. září ve 20:45, a do Madridu přilétá 14. září ve 14:35. Odsud let pokračuje v 16.00 s příletem do Vídně 14. září v 19.00.

Za čtvrté. Skupinu La Extemporánea tvoří 28 týmů „Naslouchání a Slova" (každý se skládá ze čtyř až pěti z nás), dětský tým „Hry a rošťárny" a koordinační tým. La extemporánea tak může najednou pokrýt 28 koutů Evropy.

Po několika dnech se ke skupině připojí delegace Kongresu domorodých národů-Domorodé správní rady a Lidové fronty na obranu vody a země. Společně s touto delagací sesterských organizací budeme pokračovat v boji započatém Skvadrou 421(4), která se právě nachází v zemi jménem Švýcarsko.

Za páté. Za pár dní upřesníme datum odchodu ze „Semillero Comandanta Ramona" ke společnému setkání v caracolu „Jacinto Canek" v San Cristóbal de las Casas, v Chiapasu.(5) Odtud se vydáme po zemi s doprovodnou karavanou do Ciudad de México, kde se až do našeho odletu ubytujeme v ulici Carmona y Valle. To jen kdyby měl někdo zájem doprovodit nás při odjezdu nebo na cestě ze San Cristóbalu do Ciudad de México.

Za šesté. Toto úsilí (na kterém se podílelo i mnoho ne-zapatistů a dokonce i někteří anti-zapatisté) věnujeme všem zmizelým, jejich rodinám, které trpí jejich nepřítomností a především všem ženám a mužům, kteří pracují na jejich nalezení a dosažení pravdy a spravedlnosti, kterou všichni potřebujeme a kterou si zasloužíme. Chceme, aby věděli, že jejich příklad, neúnavná práce a rozhodnutí se nevzdat, nezaprodat se a neustoupit jsou pro nás, zapatistický lid, lekcí v lidské důstojnosti a autentickém odhodlání k boji za život.

Během dní, které strávíme v Ciudad de México, budeme předávat listiny vzniklé dohodou zapatistických, nezapatistických a anti-zapatistických komunitních shromáždění, které se společně rozhodly podporovat boj za pravdu a spravedlnost pro oběti násilí, tak jak bylo dohodnuto během setkání první sprna letošního roku.

To je vše.

Z hor jihovýchodnícho Mexika.

 

Subcomandate Insurgente Moisés.

Koordinátor Výpravy za život - kapitola Evropa.

Zatím ještě Mexiko. Rok 501.

 

1 jako „Sexta“ jsou označováni všichni (jednotlivci, organizace, kolektivy, hnutí..), kdo se hlásí k tzv. Šesté deklaraci z Lakandonské Džungle vydané zapatisty v roce 2005. Česky vyšla v časopise A-Kontra, v roce 2019 pak jako samostatná publikace.

2 30. srpna, tedy den publikování tohoto prohlášení, je mezinárodním dnem násilně zmizelých. Jen od nástupu A. M. Lópeze Obradora do prezidentského úřadu v roce 2018 v Mexiku zmizelo více než 49500 lidí.

3 Vysvětlení názvu La Extemporánea v různých jazycích zde http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/07/16/la-extemporanea-y-una-iniciativa-nacional/

4 Delegace 4 zapatistických žen, 2 mužů a 1 další, která do Evropy připlula v červnu na plachetnici zvané La Montaña.

5 Harmonogram přesunu zapatistické delegace je již zveřejněn zde: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/08/itinerario-de-la-extemporanea/

 

Posted on

VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI aneb co očekáváme?

VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI  z latiny “Létání je další způsob chůze“

Kterýkoliv den, kterýkoliv měsíc kteréhokoliv roku

Sucho. Záplavy. Zemětřesení. Erupce. Znečištění. Současné i budoucí pandemie. Atentáty na domorodé předáky, obránce lidských práv, strážce půdy. Genderově motivované násilí stupňující se až k ženské genocidě – imbecilní sebevraždě lidského druhu. Rasismus často špatně schovaný za almužnou. Kriminalizace a stíhání odlišnosti. Nezvratné odsouzení k násilnému zmizení. Represe jako odpověď na legitimní požadavky. Vykořisťování většiny ku prospěchu hrstky. Obrovské projekty destrukce území. Opuštěné vesnice. Vysidlování milionů obyvatel schované za pojem „migrace“. Druhy, kterým hrozí vyhynutí nebo po kterých již zbyla pouhá jména na seznamech „prehistorických zvířat“. Obrovské zisky nejbohatších z bohatých. Extrémní bída nejchudších z chudých. Tyranie peněz. Virtuální realita jako falešný únik před realitou skutečnou. Skomírající národní státy. Každý jedinec jako zvláštní nepřítel. Lež jako vládní program. Bezstarostnost a povrchnost jako ideály hodné naplnění. Cynismus jako nové náboženství. Smrt jako každodennost. Válka. Vždycky válka.

A bouřka, která všechno srovnává se zemí, šeptá, radí, řve:

Vzdej se!

Vzdej se!

VZDEJ SE!

A přesto…

Někde tam blízko i daleko od naší půdy a našich oblak někdo je. Žena, muž, další, skupina, kolektiv, organizace, hnutí, domorodý lid, čtvrť, ulice, osada, dům, pokoj. V nejmenším, nejzapomenutějším, nejodlehlejším koutě někdo říká „Ne.“ Říká to potichu, sotva slyšitelně, křičí to, žije tím a umírá. Vzdoruje a odolává. Někdo. Je třeba ho hledat. Je třeba ho najít. Je třeba ho poslouchat. Je třeba se od něj učit.   

I kdybychom museli létat, abychom ho mohli obejmout.

Protože let je koneckonců jenom jiný způsob chůze. A chůze je zkrátka náš způsob boje, náš způsob života.

Co tedy očekáváme od Výpravy za život? Doufáme, že budeme moct nahlédnout do vašich srdcí. Doufáme, že nebude moc pozdě. Doufáme… ve všechno.

SupGaleano.

Planeta Země… nebo to, co z ní zbývá.

Posted on

Mexická vláda se neřídí zákony, ale rasismem. Pasy pro zapatisty a zapatistky!

SECCIÓN CONSULAR DE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN RÉPUBLICA CHECA

Dirección: V Jirchářích 151/10, 110 00 Nové Město, Praga, República Checa
Teléfono de atención:
(42-0) 283-061-530, 283-061-540
Facebook:@embamexche
Twitter: @EmbaMexChe
Correo electrónico:
embamexche@sre.gob.mx

Mexická vláda se neřídí zákony, ale rasismem. Pasy pro zapatisty a zapatistky!

Dorazili k nám zprávy o obtížích1, na které ve snaze získat pasy naráží skupina mexických občanů a občanek pocházejících z Chiapasu, a to i přes to, že splnili všechny legální podmínky nutné pro obdržení dokumentu, bez kterého není možné území mexického státu opustit, ani se do něj vrátit.

Informace, které máme k dispozici, ukazují, že la Secretaría de Relaciones Exterios de México (SRE, Ministerstvo zahraničí) a úřady spadající do jeho pravomoci, zamítají žádosti mnoha těchto lidí. Jejich rozhodnutí se přitom nezdají být motivována chybějícími dokumenty, ale na základě domorodého původu žadatelů. Komentáře jednotlivých zaměstnanců, zaměstnankyň, úředníků a úřednic jsou k přečtení ve vyjádření citovaném níže, nebudeme je zde proto opakovat.

Tyto lidi, kterým nyní diskriminace zabraňuje nás na různých místech v Evropě navštívit, jsme pozvali jako organizace, kolektivy, skupiny i jednotlivci. Požadujeme proto po la Secretaría de Relaciones Exterios de México, aby jim pasy vydala za stejných podmínek a ve stejném časovém intervalu, jaké zákon zaručuje všem občanům a občankám Mexika.

V případě, že jim toto jejich legitimní občanské právo bude odepřeno, vyjádříme formou demonstrací svůj nesouhlas v našich městech, na ambasádách, konzulátech a dalších místech oficiální reprezentace Mexika po celé Evropě. Nejsme lhostejní k porušování ústavních práv, které zažívají naši mexičtí, chiapaští, domorodí a zapatističtí přátelé. K tomu se hlásíme my, níže podepsaní a požadujeme odpověď prostřednictvím emailu blackseeds@riseup.net ze strany Mexického velvyslanectví v Praze.

Družstvo Black Seeds

Anarchistická Federace

Kolektiv 115

Limity jsme my

Anarchistický černý kříž

Kolektiv Čobani

Prostor 39

Roleta 39

3 Ocásci

Food not Bombs

Naiff

Nakladatelství Neklid

RFK

D-Zóna

InfoPavlač

Mycelium

Posted on

Mnoho bojů za život, jedno srdce v boji!

Zdravíme soudružky,

blíží se velké dobrodružství. Zapatistická posádka na palubě lodi la Montaña (Hora) právě přeplouvá oceán, aby přistála na severním pobřeží Atlantiku a přidala se k bojům zdola a nalevo v různých koutech Evropy.

 

Od té doby, co zapatistky svou návštěvu ohlásily, se v různých částech „té další“ Evropy společně organizujeme, ať už jako početné organizace, feministické kolektivy nebo zkrátka samy za sebe, abychom na evropské úrovni vytvořily prostor, kde se mohou setkat ženy, trans a nebinární lidé, které spojují stejné boje.

Rády bychom vás pozvaly na setkání „Muchas luchas para vivir, un mismo corazón para luchar! Encuentro de mujeres, personas trans, inter y no binarias en la otra Europa“ (Mnoho bojů za život, jedno srdce v boji! Setkání žen, trans, inter a nebinárních lidí v „té další“ Evropě), kde my, ženy a další, připravíme svá srdce k tanci ve společném rytmu a ve všech jazycích budeme sdílet inspiraci, kterou je pro nás radostná a důstojná rebelie zapatistek.

 

V prostorných stanech a pod širým nebem uspořádáme dílny, diskuzní panely, shromáždění,  taneční party a debaty, kde se budeme společně učit, číst si a poznávat se.

Na stejné dny jsme pozvaly i naše zapatistické soudružky, zatím ale nevíme, zda budou moct dorazit. Rozhodly jsme se toto setkání zorganizovat, i když nevíme, zda bude jejich účast možná, protože se potřebujeme také poznávat mezi sebou a podělit se o různé boje, které vedeme jako ženy, trans a nebinární lidé. 


Kde a kdy: v  la ZAD Notre Dame des Landes poblíž Nantes na severozápadě Francie, 10. a 11. července. Setkání není smíšené. To znamená, že je otevřené všem kromě cis mužů, i když někteří budou zapojeni do logistických příprav. V rámci setkání bude prostor pro děti a zúčastnit se v doprovodu mohou také kluci do 12 let.

Organizace je rozdělená do čtyř sekcí:

-finance (finanzas)

-program (programa)

-logistika (logística)

-propagace a komunikace (difusión y comunicación)

Pokud se chcete do organizace zapojit, pošlete e-mail na comision-genero-eu@riseup.net a do předmětu napište název sekce, vaše návrhy na dílny a jiné aktivity nebo zda přihlašujete jedince či skupinu.

Všechny vaše návrhy očekáváme s rebelskou radostí!

My, co zasíváme „tu další“ Evropu. 

Posted on

Výprava Ixchel

Duben 2021.

Hora [Montaña] vypluje.

Z jednoho z domů Ixchel - matky lásky a plodnosti, babičky rostlin a zvířat, mladé i stařičké matky, ze vzteku, v jenž se proměňuje bolest zraněné a zneuctěné Země - vypluje Hora.

Jedna z mayských legend vypráví, že se Ixchel rozprostřela nad celým světem ve formě duhy, aby mu dala lekci rozmanitosti a inkluze a aby mu připomněla, že země nemá jen jednu barvu, nýbrž mnoho barev, a že všechny, aniž by přestávali být tím, čím jsou, společně osvětlují zázrak života. A ona, Ixchel, žena-duha, všechny barvy objímá a činí je svou součástí.

V horách Jihovýchodního Mexika, v tom nejstarším z nejstarších jazyků s mayskými kořeny,  vypráví Starý Antonio jeden z příběhů Ixchel, matky-luny, matky-lásky, matky-vzteku, matky-života.

„Z východu přišla smrt a otroctví. Tak se to stalo. Na tom, co bylo, nemůžeme nic změnit. Ale takto promluvila Ixchel:

,Ať život a svoboda zítra vypluje na východ ve slovech mých kostí a mé krve, mých dětí. Ať nevládne jediná barva. Ať nevládne nikdo a ať nikdo neposlouchá a ať každý je tím, čím je, s radostí. Protože bolest a utrpení přichází od těch, kteří chtějí zrcadla namísto oken, skrze které by mohli nahlédnout do světů, jimiž jsem. Vztek bude muset rozbít 7 tisíc zrcadel, než se bolest uvolní. Hodně smrti bude třeba přetrpět, než se konečně život stane cestou. Ať tedy duha korunuje domov mých dětí, horu, která je zemí mých následovníků.'

Když přišel cestou železa a ohně útlak na mayskou půdu, ts'ul2,  který přijel zdaleka, uviděl mnoho figur bohyně-duhy a tak tuto zemi pojmenoval Ostrov žen [Isla Mujeres]

Jednoho zítřejšího rána, až se bude mluvící kříž3 dovolávat ne minulosti, ale budoucnosti, popluje hora až do země ts'ul a zakotví naproti starému olivovníku, který dává stín moři a identitu těm, kteří žijí a pracují na těchto březích."

*

3. dne měsíce května 21. roku 21. století, z Isla Mujeres v mexickém Quintana Roo, vyrazí Montaña přes Atlantik na cestu, která přinese mnoho výzev a žádné výčitky. V šestém měsíci kalendáře spatří pobřeží kolem přístavu Vigo (města olivovníků) v Galicii na západním pobřeží Španělska.

*

Pokud nás nenechají vylodit, ať už kvůli covidu, migračním pravidlům, očividné diskriminaci, šovinismu nebo proto, že jsme si spletli přístav nebo hostitele, budeme připraveni.

Jsme odhodlaní tam čekat a rozložit obrovský transparent s nápisem „Probuďte se!". Chvíli počkáme, jestli si naši zprávu někdo přečte. A pak ještě chvíli, jestli se někdo opravdu probudí. A pak ještě chvíli, jestli někdo něco udělá.

Pokud Evropa zdola nebude chtít nebo moct, tak s sebou prozíravě vezeme 4 kánoe a příslušná vesla a vydáme se na cestu zpět. Jasně, asi nám to bude nějaký čas trvat, než znovu spatříme břehy domu Ixchel.

Kánoe představují 4 části našeho bytí coby zapatistů, kterými jsme:

 • Naši kulturu domorodého lidu s mayskými kořeny. Je to ta největší z našich kánoí, vejdou se do ní tři lidé. Je projevem úcty k našim předkům.
 • Dobu tajného plánování, našeho působení v ilegalitě a období povstání. Je druhou největší kánoí a je projevem úcty těm, kteří padli po 1. lednu 1994.
 • Dobu autonomie. Je třetí největší a je projevem úcty našim vesnicím, okresům a zónám, které, ve vzdoru a rebelii, pozvedli a pozvedávají zapatistickou autonomii.
 • Dobu zapatistického dětství. Je to nejmenší kánoe a je pomalována našimi dětmi tak, jak se jim chtělo.

*

Ale jestli se nám povede vylodit a slovem obejmout ty, kteří tam bojují, vzdorují a bouří se, tak přijde oslava, tanec, zpěv cumbia a boky rozechvějí zemi, oblaka i vše mezi nimi.

A na obou stranách oceánu stručná zpráva zaplaví celé elektromagnetické spektrum a kyberprostor a její ozvěnu ucítíme v našich srdcích:

вторгнення почалося
bosqinchilik boshlandi
a invasión comezou
Die Invasion hat begonnen
istila başladı
la invasió ha iniciat
l’invasione hè principiata
invazija je započela
invaze začala
инвазията е започнала
invasionen er startet
invázia sa začala
invazija se je začela
la invado komenciĝis
the invasion has started
invasioon on alanud
inbasioa hasi da
hyökkäys on alkanut
l’invasion a commencé
mae’r goresgyniad wedi cychwyn
η εισβολή έχει ξεκινήσει
tá an t-ionradh tosaithe
innrásin er hafin
l’invasione è iniziata
بدأ الغزو
êriş dest pê kiriye
iebrukums ir sācies
prasidėjo invazija
d’Invasioun huet ugefaang
започна инвазијата
bdiet l-invażjoni
de invasie is begonnen
invasjonen har startet
حمله آغاز شده است
rozpoczęła się inwazja
a invasão começou
invazia a început
вторжение началось
инвазија је започела
invasionen har börjat

“La invasión ha iniciado”.
.-.. .- / .. -. …- .- … .. — -. / …. .- / .. -. .. -.-. .. .- -.. — (v morseovce)

A možná, jen možná, Ixchel, bohyně luna, prosvětlí naši cestu a bude, stejně jako toto ráno, našim světlem a osudem.

Opravdu.

Ze Zapatistického centra pro námořní a pozemský výcvik

Semillero Comandanta Ramona. Zona Tzotz Choj.

SupGaleano

Mexiko, úplněk 26. dubna 2021

Zdroj: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/04/26/la-ruta-de-ixchel/

 

 1. Ixchel – Mayská bohyně luny, vody, narození, lékařství a pletení. Z některých mayských textů je známá jako žena-duha.
 2. Člověk španělského původu, cizinec
 3. Mluvící kříž [Cruz parlante] je jméno mayského náboženského hnutí, které bojovalo od 50. let 19. století proti záborům půdy na území dnešního státu Quintana Roo. Mayští rebelové společně se španělským důstojníkem, který se připojil na jejich stranu, trávili noc pod křížem umístěným na vrcholku stromu; kříž začal mluvit a povzbuzoval je k pokračování v boji.

https://exhibits.lib.unc.edu/exhibits/show/maya/caste-war/maya-quintana-roo

Posted on

Příprava na plavbu do Evropy

10. dubna proběhla v jednom zapatistickém caracolu ceremonie, kdy zapatistický lid symbolicky předával svým zástupkyním a zástupcům mandát zanést daleko naše slova a sdílet, co je v našich srdcích."

Malá část delegace, která se do Evropy vydává po moři, nyní stráví dva týdny v karanténě v replice lodi, kterou pro tento účel vystavěli.

17. dubna zapatisté zveřejnili informace o sedmičlenné posádce lodi zvané Hora, která 3. května zvedá kotvy a vyplouvá vstříc evropským břehům. Její posádku tvoří 4 ženy, 2 muži a 1 další.

Takže první rostlina, která se zahnízdí na evropské půdě (samozřejmě tedy pokud nás nechají vůbec vystoupit), nebude od muže, ale ani od ženy. Bude od další.

Věrni tomu, co by zesnulý SupMarcos nazval ,fackou černou punčochou celé heteropatriarchální levici,' jsme se rozhodli, že jako první vystoupí právě Marijosé.

Jakmile vstoupí oběma nohama na evropské území a přestane se jí motat hlava, vykřikne:

,Vzdejte se, bledé heteropatriarchální tváře, co pronásledujete odlišné!'

Ne, dělám si srandu. Ale nebylo by v pořádku, kdyby řekla právě tohle?

Místo toho, jakmile vkročí na evropskou půdu, prohlásí zapatist/k/a Marijosé slavnostním hlasem:

,Jménem zapatistických žen, dětí, mužů, starších a samozřejmě dalších prohlašuji, že tato země, kterou její obyvatelé dosud nazývají Evropou, ponese odteď jméno SLUMIL K´AJXEMK´OP, což znamená ,Vzpurná Země' anebo ,Země, která nerezignuje, která nepolevuje." A tak ji budou znát jak místní tak cizí, dokud zde bude někdo, kdo se nevzdá, kdo se nezaprodá, kdo neustupuje.'"

ESCUADRÓN 421

 

Posted on

Zapatistická autonomie

Informace k benefiční deskové hře

Hra je založená na spolupráci namísto soupeření, společně usilujeme o dosažení třinácti zapatistických požadavků: půda, práce, bydlení, strava, zdraví, vzdělání, demokracie, svoboda, spravedlnost, nezávislost, mír, informace a kultura.

Abychom jich dosáhli, musíme se dohodnout, jakým způsobem budeme spravovat caracoly, a společně čelit hrozbám: útokům zlé vlády a paramilitárních skupin, megaprojektům, přírodním katastrofám, militarizaci..

Dynamika hry spočívá v rozhodování ohledně dělby práce a nakládání se zdroji v rámci jednotlivých caracolů, v zajišťování vlastní obživy, zdravotní péče, vzdělávání atd., dosáhnutí třinácti požadavků s omezenými zdroji (v tom tkví náročnost hry) a ve vzájemné podpoře mezi jednotlivými hráči / hráčkami, která symbolizuje spolupráci mezi caracoly.

Hra je navržená Pablem Garaizarem, autorem her Moon a Archers of Nand, a graficky zpracovaná mexickým umělcem známým jako Gran Om.

Balení bude obsahovat instrukce v různých jazycích včetně češtiny.

Veškerý zisk z prodeje (přibližně 26€ za kus) bude použit na financování zapatistické cesty "Za život."

Jak si můžete hru objednat:

 1. Napište na email blackseeds@riseup.net. Uveďte počet kusů her, své jméno, telefon a zda si hru vyzvednete v Praze (Roleta39), v Brně (3 Ocásci), či vám ji pošleme přes zásilkovnu (uveďte adresu pobočky)
 2. Do konce dubna uhraďte částku 40€ (podle aktuálního kurzu cca 1050,-) na účet 2801955025/2010. Do poznámky pro příjemce prosím napište "Hra - jméno, na které jste hru objednávali v mailu". Pokud chcete hru zaslat přes zásilkovnu, k částce připočítejte 70Kč.
 3. Hry by do Čech měly fyzicky dorazit během května / června. Ozveme se vám mailem nebo telefonicky.

¡Viva la autonomía zapatista!

 

 

Posted on

Část druhá: Hospoda

Kalendář? současný. Místo? kdekoliv na světě.

Sám dost dobře nevíte proč, ale kráčíte ruku v ruce s malou holčičkou. Zrovna se jí chcete zeptat, kam že to vlastně jdete, když se objevíte před velkou hospodou. Obrovský světelný nápis, podobný těm v kině, hlásá: „Historie s velkým H. Bar" a pod tím drobnějším písmem: „Ženám, dětem, domorodým lidem, nezaměstnaným, dalším (1), důchodcům, migrantům a všem neschopným vstup zakázán." Čísi bílá ruka k tomu ještě dodala: „In this place Black lives does not matter" a jiná mužská ruka připsala: „Ženy mohou vstoupit, pokud se budou chovat jako muži." Kolem celé budovy leží těla mrtvých žen všech věkových kategorií a soudě podle jejich otrhaných šatů i všech společenských tříd. Oba se odevzdaně zastavíte. Pootevřenými dveřmi nahlédnete dovnitř; díváte se na dav mužů a žen s mužskými manýry. Na baru stojí muž třímající baseballovou pálku, kterou výhružně mává ze strany na stranu. Dav je očividně rozdělen, na jedné straně sálu lidé tleskají, na druhé nesouhlasně bučí. Všichni jsou zřejmě opilí: zuřivé pohledy zarudlých tváří, sliny stékající po bradě.

Přistoupí k vám muž, o kterém předpokládáte, že tam pracuje, a ptá se vás:

„Chcete jít dovnitř? Můžete si vybrat stranu, která se vám víc líbí. Chcete tleskat nebo kritizovat? Vlastně moc nezáleží na tom, na kterou stranu se přidáte, v obou případech budete mít spoustu sledujících, lajků, palečků nahoru a lidí, kteří vám budou tleskat. Jestli přijdete s něčím důmyslným, stanete se slavným, ať už jste pro nebo proti. Vlastně to ani nemusí být nic moc chytrého, stačí, když budete hodně hlučný. A nezáleží ani na tom, jestli to, co křičíte, je pravda nebo lež, hlavně že kričíte dost nahlas."

Zvažujete nabídku. Zní to lákavě, zvlášť teď, když vás nesleduje ani pes.

„Je to nebezpečné?" ptáte se nesměle.

Vyhazovač vás uklidňuje: „Ale v žádném případě, tady vládne beztrestnost. Podívejte se na toho s tou pálkou. Pořád dokola opakuje nějaké nesmysly, někteří mu tleskají a jiní mu oponují jinými nesmysly. Až skončí, někdo ho tam vystřídá. Už jsem vám přece říkal, že není potřeba být chytrý. Ba co víc, tady je inteligence spíše překážkou. Vzmužte se. Tady zapomenete na všechny nemoci a  katastrofy, na bídu, na vládu a její lži, na problémy zítřka. Tady na realitě moc nezáleží. Tady záleží jen na tom, co je zrovna v kurzu.

Ptáte se: „Ale o čem to diskutují?"                                                                

„Ach, o čemkoliv. Obě strany řeší jen povrchní hlouposti a banality. Tvořivost tam nehledejte," odpovídá hlídač, zatímco se bázlivě poohlíží směrem k horní části budovy.

Holčička sleduje jeho pohled, ukáže na vršek budovy, kde je celé horní patro ze zrcadlového skla, a ptá se:

„A ti nahoře jsou pro, nebo proti?"

 „Ach ne," odpoví muž a potom šeptem dodá: „To jsou majitelé hospody. Nemusí se tady ani ukazovat, ale všichni jednoduše dělají, co oni řeknou." 

Venku, o kousek dál po cestě, po které jste přišli, vidíte skupinku lidí, o kterých předpokládáte, že neměli zájem vstoupit a pokračovali dál. Další skupinka znechuceně vychází z hospody, slyšíš jak kdosi mumlá „těžko tam uvniř hledat nějaký smysl" a „spíš než Historie by se to tam mělo jmenovat Histerie." Smějí se a odcházejí.

Dívka na vás pohlédne. Váháte.

Řekne vám: „Můžeš tu zůstat nebo pokračovat. Ale přijmi zodpovědnost za své rozhodnutí. Svoboda netkví jen v možnosti se rozhodnout, co dělat, a pak to dělat. Je také v přijmutí zodpovědnosti za to, co děláme, a za naše rozhodnutí."

Aniž byste se rozhodl, ptáte se holčičky: „A kam jdeš ty?"

„Domů," řekne dívka a natahuje své malé ručičky k obzoru jakoby chtěla říct „do světa."

Z hor mexického jihovýchodu.

 

SupGaleano

Jsme v Mexiku, je rok 2020, prosinec, svítá, je zima a měsíc v úplňku překvapeně hledí, jak se hory formují, vykasávají si své naguas (2) a pomalu, velmi pomalu se dávají do pohybu.

 

Z deníku Kočkopsa: Esperanza vypráví Defense svůj sen

„Takže, spím a něco se mi zdá. Vím jistě, že se mi to zdá, protože spím. A vidím, že jsem hodně daleko. Jsou tam ženy, muži a další, kteří jsou opravdu hodně jiní. To znamená, že je neznám. Mluví jazykem, kterému nerozumím. Mají různé barvy a odlišné způsoby. Dělají pořádný rámus. Zpívají a tančí, mluví, diskutují, pláčí, smějí se. Nic z toho, co vidím, mi není povědomé. Jsou tam velké i malé budovy. Jsou tam stromy a rostliny jako tady, ale jiné. A jídlo je taky jiné. Všechno je zvláštní. Ale nejpodivnější na tom všem je, a netuším proč tomu tak je, že vím, že jsem doma." 

Esperanza tiše čeká. Defensa Zapatista dokončí poznámky ve svém zápisníku, podívá se na Esperanzu a po pár vteřinách se jí zeptá:

„Umíš plavat?"

Opravdu.

Mňau-Haf.

 

Poznámky:

 1. otroas
 2. tradiční sukně/šaty
Posted on

Ty, které už nejsou

JEJICH PŘÍBĚHY.

JEJICH RADOSTI A JEJICH SMUTKY.

JEJICH BOLESTI A JEJICH VZTEK.

JEJICH ZAPOMNĚNÍ A JEJICH VZPOMÍNKY.
JEJICH SMÍCH A JEJICH SLZY.

JEJICH PŘÍTOMNOST A JEJICH ABSENCE.

JEJICH SRDCE.

JEJICH NADĚJE.

JEJICH DŮSTOJNOST.

JEJICH ČAS.
TEN, KTERÝ TU STRÁVILY.
TEN, KTERÉ JIM ZBÝVAL A KTERÝ JIM DLUŽÍME.

JEJICH KŘIK.

JEJICH TICHO.

A TO PŘEDEVŠÍM, JEJICH TICHO.

VY HO NESLYŠÍTE?
VY SE V NĚM NEPOZNÁVÁTE?

ŽENY, KTERÉ BOJUJÍ.
ANO, MY.

ALE PŘEDEVŠÍM ONY.
TY, KTERÉ UŽ NEJSOU.
A PŘESTO JSOU TU S NÁMI.

PROTOŽE NEZAPOMÍNÁME.
PROTOŽE NEODPOUŠTÍME.
ZA NĚ A S NIMI - BOJUJEME.

Domorodé zapatistické ženy.

 1. března 2021