Aktuality

Zapatisté ohlásili podstatné rozšíření autonomních teritorií

  1. srpna 2019

EZLN překvapivě oznámila vytvoření 11 nových caracolů a autonomních obcí, čímž se významně rozšiřuje území, které je pod kontrolou povstalců.

Všechno začalo, jak bývá u Zapatistů zvykem, ve dnech 10. až 15. srpna zveřejněním čtyř nových komuniké, podepsaných Subcomandantem Insurgentem Galeanem (dříve známým jako Marcos). První z nich, nadepsané Enter el telonero (Zakládající akt), končilo záhadnou poznámkou:

„Podívejte se, dámy, pánové a ostatní, nikde není nic vidět, ani tady, ani támhle, ale počkejte na všechen ten náhlý rozmach: Zapatistické komunity se (znovu)objeví…“

Ti, kteří znají Subcomandantův literární styl, už věděli, že se chystá něco velkého.

Komuniké analyzuje politickou situaci v Mexiku a výzvy, před nimiž stojí domorodí lidé za vlády prezidenta AMLO (Andrés Manuel López Obrador) a jeho takzvané „Čtvrté transformace“, která předpokládá, že doba, kdy je AMLO v úřadu prezidenta, po sobě zanechá historický otisk podobný Mexické revoluci a osvobození země od španělské koloniální nadvlády.

Až dosud byla vláda AMLO charakteristická typickým kapitalistickým puzením k vykořisťování životního prostředí a k vytěžení přírodních zdrojů, v níž se i přes svou pokrokovou rétoriku nijak zvlášť neliší od svých konzervativnějších předchůdců. AMLOvy „megaprojekty“ – mezi něž patří Maya Train, Trans-Isthmus Corridor a projekt Sembrado Vida (Výsadba života) – jsou obzvlášť ilustrativním příkladem bezohlednosti nové administrativy k životnímu prostředí a jeho domorodým ochráncům.

Povaha těchto projektů, jež spočívá v jejich prosazování shora, spolu s hrozbami, jaké představují pro poklidný rozvoj jak společenského, tak přírodního prostředí obecně po celé zemi a pro zapatistické komunity obzvlášť, vedly zapatisty k nesmlouvavému odsouzení těchto projektů.

Zapatisté také připomínají skutečnost, že během AMLOva prezidentství bylo mnoho domorodých ochránců Matky Země a členů Národního kongresu původních obyvatel (CNI), na jehož činnosti se podílejí i zapatisté, za nejasných okolností zavražděno. Nejznámějším případem je smrt Samira Florese Soberanese, domorodého novináře a aktivisty, bojujícího za ochranu životního prostředí. Byl zavražděn kvůli kampani proti Proyecto Integral Morelos – spornému plánu na postavení tepelné elektrárny a plynovodu v jeho domovském státě Morelos.

Skutečná novinka však byla oznámena v komuniké, podepsaném Subcomandantem Insurgentem Moisesem a vydaném 17. srpna: Zapatisté vytvořili sedm nových caracolů a čtyři nové obce (označované zkratkou MAREZ)! Tím výrazně rozšířili strukturální a organizační kapacity zapatistické autonomie. Ka poctě Samira a mnoha jiným obětí z řad ochránců sociálních a environmentálních práv pojmenovali zapatisté svou iniciativu „Samir Flores Soberanes“.

Je ironií, že zatímco AMLO usiloval o to, aby jeho prezidenství představovalo klíčový přelom v dějinách země, nyní se zdá, že mu tuto iniciativu vyfoukli někteří z jeho nejhlasitějších levicových kritiků. Vytvoření sedmi nových caracolů a čtyř nových MAREZ znamená historicky nejvýznamnější okamžik v dějinách zapatistického hnutí od roku 2003, kdy byl oznámen vznik pěti původních a stále existujících caracolů. Je také dokladem podstatného rozšíření organizační kapacity hnutí, které ke vzniku nových zapatistických center vedlo. Právě sociální a teritoriální rozmach hnutí vyvolal potřebu založení nových caracolů a MAREZ.

 

Volební taktika, autonomní strategie

Tento rozmach však nevznikl ve společensko-politickém vakuu. Ve skutečnosti je důsledkem vnitřní reorganizace hnutí, jež proběhla tiše v průběhu několika minulých let. Navíc byly v posledních měsících zapatistické komunity návštěvníkům z vnějšku uzavřeny, a to dokonce včetně několika komunit původně přístupných pozorovatelům z řad ochránců lidských práv – i ty byly nyní uzavřeny. Přístupná zůstala po celou dobu jen La Realidad, kde byl před několika lety zavražděn maestro Galeano.

Tato „vnitřní klauzura“ měla patrně nějakou souvislost s rozšířením organizace, jež bylo nyní veřejně oznámeno: zapatisté nechtěli, aby se jejich plány prozradily dříve, než budou připraveni je sdělit světu sami.

Rozšíření zapatistické autonomie navíc přišlo jako odpověď kritikům z řad mexické i mezinárodní levice – a zvláště z řad anarchistického hnutí –, kteří zapatisty obviňovali z „volebního obratu“, když v roce 2016 podpořili Mariu de Jesus Patricio Martinez, domorodou ženu, jako společnou kandidátku (spolu s CNI) v prezidentských volbách v roce 2018.

V té době to mnozí chápali jako strategický obrat hnutí, zatímco jiní v tom viděli pouhou taktiku. Tento druhý výklad se zdá blíže pravdě, protože zapatisté zcela jasně neustoupili od budování své autonomní samosprávy – právě naopak, nyní ji rozšiřují, a to jak ve společenském, tak v organizačním smyslu.

 

Nové zapatistické komunity

Po oznámení Subcomandanta Insurgente Moisese ohledně vytvoření 11 nových CRAREZ (Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista, Centra autonomního odporu a zapatistického povstání – nově zavedené kolektivní pojmenování jak pro caracoly, tak pro autonomní obce) je nyní celkový počet CRAREZ 43: tedy 12 caracolů a 31 MAREZ.

Nové CRAZEZ jsou podle slov Subcomandanta Moisese následující:

 

Nové caracoly:

* Colectivo el corazón de semillas rebeldes, memoria del Compañero Galeano (Kolektiv Srdce rebelující setby, na památku soudruha Galeana). Jeho Junta de Buen Gobierno/Rada dobré vlády se nazývá Pasos de la historia, por la vida de la humanidad (Kroky dějin za život a lidstvo). Jejím organizačním centrem je La Unión, nedaleko San Quintína, na navrácené půdě poblíž vojenských kasáren.

* Espiral digno tejiendo los colores de la humanidad en memoria de l@s caídos (Důstojná spirála splétající barvy lidstva na památku padlých). Jeho Junta de Buen Gobierno/Rada dobré vlády se nazývá Semilla que florece con la conciencia de l@s que luchan por siempre (Setba, jež vzejde s vědomím těch, kdo bojují věčně).

* Floreciendo la semilla rebelde (Rozkvět rebelující setby). Jeho Junta de Buen Gobierno/Rada dobré vlády se nazývá Nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad (Nové svítání odporu a povstání za život a lidstvo). Jeho organizační centrum leží v el Poblado Patria Nueva, na navrácené půdě. Oficiálním správním střediskem je Ocosingo.

* En honor a la memoria del Compañero Manuel (K uctění památky soudruha Manuela). Jeho Junta de Buen Gobierno/Rada dobré vlády se nazývá: El pensamiento rebelde de los pueblos originarios (Povstalecké smyšlení původních obyvatel). Jeho organizační centrum leží v Dolores Hidalgo, na navrácené půdě. Oficiálním správním střediskem je Ocosingo.

* Resistencia y rebeldía un nuevo horizonte (Odpor a povstání, nový horizont). Jeho Junta de Buen Gobierno/Rada dobré vlády se nazývá La luz que resplandece al mundo (Světlo, které ozařuje celý svět). Jeho organizační centrum leží v el Poblado Nuevo Jerusalén, na navrácené půdě. Oficiálním správním střediskem je Ocosingo.

* Raíz de las resistencias y rebeldías por la humanidad (Kořen odporu a povstání za lidstvo). Jeho Junta de Buen Gobierno/Rada dobré vlády se nazývá Corazón de nuestras vidas para le nuevo futuro (Srdce našich životů pro novou budoucnost). Jeho organizační centrum leží v ejidu Jolj’a. Oficiálním správním střediskem je Tila.

* Jacinto Canek (– slavný mayský revolucionář z 18. století). Jeho Junta de Buen Gobierno/Rada dobré vlády se nazývá Flor de nuestra palabra y luz de nuestros pueblos que refleja para todos (Květina našich slov a světlo našeho lidu, které svítí pro všechny). Jeho organizační centrum je v Comunidad del CIDECI-Uniterra. Oficiálním správním střediskem je San Cristóbal de las Casas.

 

Nové autonomní obce (MAREZ)

* Esperanza de la Humanidad (Naděje lidstva). Její organizačním centrum leží v ejidu Santa María. Oficiálním správním střediskem je Chicomuselo.

* Ernesto Che Guevara. Její organizační centrum leží v El Belén. Oficiálním správním střediskem je Motozintla.

* Sembrando conciencia para cosechar revoluciones por la vida (Pěstování svědomí pro sklizeň revolucí za život). Její organizační centrum leží v Tulan Ka’u, na navrácené půdě. Oficiálním správním střediskem je Amatenango del Valle.

* 21 de Diciembre (21. prosince). Její organizační centrum leží v Ranchería K’anal Hulub. Oficiálním správním střediskem je Chilón.

 

Zapatisté také pozvali příznivce Šesté deklarace, členy CNI-CIG a mezinárodní společenství, aby se podíleli na budování nových CRAREZ tím, čím mohou: posíláním peněz, stavebního materiálu, nebo dokonce tím, že přiloží ruku k dílu.

Detaily, jak to lze provést, budou uvedeny v následujícím komuniké, jež přislíbil Subcomandante Insurgente Moises.

 

Nová zapatistická éra

Bude toho ještě mnoho napsáno a ještě víc bude později odhaleno, pokud jde o tuto novou zapatistickou iniciativu. V tuto chvíli je jisté, že zrod 11 nových zapatistických center značí zaprvé kritický přelom v historii zapatistického hnutí, nejvýznamnější po vzniku prvních pěti caracolů v roce 2003. A zadruhé signalizuje konec dlouhého období vnitřní reorganizace hnutí, které se nyní rozhodlo znovu se otevřít světu, „prolomit obklíčení“, v němž se dosud nacházeli, jak to popsal Subcomandante Moises ve svém posledním komuniké.

 

Autor: Leonidas Oikonomakis
Leonidas Oikonomakis je PhD vědecký pracovník na Studiích sociálních hnutí Evropského Univerzitního Institutu, rapuje s řeckou hip hopovou formací Social Waste a je novinář ROAR Magazínu. Jeho výzkum se zaměřuje na politické strategie zapatistů a bolivijských Cocaleros.

Zdroj: https://roarmag.org/essays/zapatistas-announce-major-expansion-of-autonomous-territories/

Sleduj nás

Kontakt

DRUŽSTVO BLACK SEEDS

Bořivojova 353/10
779 00 Olomouc
IČ: 07549245

info@blackseeds.net

+420 604 255 712

Družstvo je zapsáno v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou Dr 5470 vedenou u Krajského soudu v Ostravě. Nejsme plátci DPH.

Black Seeds Collective 2022 | Jelen Studio webdesign